Spring til...

For lærere

"Øget viden" er et tilbud for 7. klasser. ZBC kommer ud til jer med info om de unges muligheder efter grundskolen

Konceptet ”uddannelser på spil” giver jeres elever indsigt i Ungdomsuddannelser – særligt erhvervsuddannelser, men også de gymnasiale ungdomsuddannelser både erhvervsgymnasier, STX og HF.

Hvem?

Tilbuddet er til jeres 7.klasser og ZBC kommer ud til jeres skole.
Forløbet varer 2 lektioner – altså ca. 1,5 time.

I forløbet får eleverne forståelse for, hvordan man lærer på erhvervsuddannelser - altså gennem en kobling af teori og praksis, hvor eleverne får lov at være aktive og deltagende gennem aktiviteter og interagerende indslag.
Der vil også være aktiviteter, hvor der bliver arbejdet i grupper.
Når lektionerne er afsluttet er målet, at de unge har fået en større indsigt i ungdomsuddannelserne og den læringsstil, som uddannelserne er bygget op omkring.

Udover det, bliver der informeret om SUK-festivalen samtidig med, at der deles materialer ud til klasserne.

Hvornår og tilmelding

I tilmelder jer ved at skrive til

suk@slagelse.dk

Vi planlægger ud fra hvilket tidspunkt, der passer hos jer. ZBC afsætter tid i kalenderen.

ZBC skal bruge ca. 1,5 time til hver klasse.