For lærere

I forbindelse med SUK 2021 og i samarbejde med UU, vil vi gerne invitere ZBC ud til jer med viden om de muligheder de unge har efter grundskolen. Tilbuddet er til jeres 8.klasser og ZBC kommer ud til jeres skole. Forløbet varer 2 lektioner – altså ca. 1,5 time.

Konceptet hedder ”Øget viden” og vil give jeres elever indsigt i Ungdomsuddannelser – særligt erhvervsuddannelser, men også de gymnasiale ungdomsuddannelser både erhvervsgymnasier, STX og HF.

Øget viden

I forløbet vil eleverne få forståelse for, hvordan man lærer på erhvervsuddannelser - altså gennem en kobling af teori og praksis, hvor eleverne får lov at være aktive og deltagende gennem aktiviteter og interagerende indslag. Der vil også være aktiviteter, hvor der bliver arbejdet i grupper. Når lektionerne er afsluttet er målet, at de unge mennesker har fået en større indsigt i ungdomsuddannelserne og den læringsstil, som uddannelserne er bygget op omkring.  

Udover det vil der blive informeret om hvad SUK er og det eleverne vil opleve på SUK 2021 samtidig med der deles materialer ud til klasserne.

Hvornår

Perioden i kan få besøg i er mellem d. 16/8 og d. 3/9 og i tilmelder jer ved at skrive til suk@slagelse.dk , hvor vi planlægger hvilket tidspunkt der passer hos jer. ZBC har afsat tid i kalenderen til 2x2 lektioner om formiddagen og 2x2lektioner om eftermiddagen i denne periode – evt. er der mulighed hele dagen, for de af jer der har flere spor, der skal have besøg.