SUK program '22

Borgmesteren åbner SUK '22

9:00

Borgmesteren åbner SUK fra Scenen i grøn zone

9:15

Alle stande er åbne

Scenen

9.15 - 9.45 FGU Musikværksted

9.50 - 10.00 Hyggemusik

10.00 - 10.30 Anna

10.30 - 11.50 Lounge Dj

11.50 - 12.00 Hyggemusik

12.10 - 12.30 FGU Musikværksted

12.40 - 13.00 Lukas

13.10 - 13.30 Klimakaravanen

13.35 - 13.55 Anna og Lukas

13.55 - 14.00 Tak for i dag

 

Siden er sidst opdateret 1. september 2022